MINI SZKOŁA TRENERSKA

Warsztat Dramy i Teatru Forum jako narzędzie pracy w grupie łącząca ze sobą metodologie edukacji prawo człowieczej i elementy socjoterapii.

Termin szkolenia: 18-19 październik i 8 listopad 2014 godz. 10.00 – 16.00 ( 18 godz.)

Miejsce szkolenia: Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Miszewskiego 17/307 (III piętro)

Celem głównym MINI SZKOŁY TRENERSKIEJ jest podniesienie świadomości wśród osób zajmujących się edukacją formalną i nieformalną o roli edukacji na rzecz praw człowieka w budowaniu dialogu obywatelskiego. Do udziału zapraszamy nauczycielki, trenerów, pedagogów szkolnych, studentów i studentki kierunków pedagogicznych planujących pracę w szkołach, działaczy organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Podczas zajęć osoby uczestniczące zapoznają się metodą dramy oraz poznają elementy pracy grupowej opartej na elementach socjoterapii.

Program:

  • Omówienie specyfiki pracy grupowej, dynamiki grupy, fazy grupy.
  • Przedstawienie filozofii oraz istoty dramy w pracy z grupą.
  • Zapoznanie z podstawowymi technikami dramowymi: poza, rzeźba, obraz stop-klatka, scenka improwizowana. Wykorzystanie technik dramowych w działaniu.
  • Wprowadzenie do Teatru Forum. Poznanie założeń oraz pojęć związanych z Teatrem Forum.
  • Wykorzystanie technik dramowych oraz TF do konstruowania scenek związanych z sytuacjami opresyjnymi (łamanie praw człowieka). Improwizacje związane z głównym tematem/problemem zaproponowanym prze grupę. Omówienie - Drama i TF jako narzędzie pracy w grupie.
  • Elementy socjoterapii w kontekście pracy z dziećmi i młodzieży

Osoby prowadzące:

Dorota Pytel – Pedagog resocjalizacji, socjoterapeutka, psychotraumatolog. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, psychoedukacyjnej i warsztatowej z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi. Współpracuje z Fundacją Nasza Przestrzeń, pracuje w świetlicy socjoterapeutycznej.

Jarek Rebeliński – Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Wiedzy o Teatrze. Skończył kurs doskonalący „Drama w edukacji" organizowany przez ODN w Warszawie we współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki oraz ASSITEJ, „Kurs kwalifikacyjny dla edukatorów dramy" organizowanego przez Polski Ośrodek ASSITEJ oraz kurs Teatru Forum (forma teatru adresowana do grup defaworyzowanych społecznie, by przeciwdziałać ich wykluczeniu, dostarczając narzędzi konstruktywnej ekspresji i radzenia sobie z opresją). Przez cztery lata był opiekunem terapeutą w Ośrodku Adaptacyjnym dla Młodzieży Niepełnosprawnej (obecnie Fundacja Akces). Aktualnie jest Kierownikiem Teatru w Gdańskim Archipelagu Kultury, w którym realizuje autorskie projekty: Teatr Razem, Projekt Drama, Teatr Forum. Wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na wydziale pedagogiki. Organizator Festiwalu Akcept. Były aktor Teatru Znak i Teatru Snów. Założyciel i reżyser Teatru Poza Tym oraz Teatru Pedagogów

liczba uczestników/uczestniczek: do 15 osób

ZAPISY:

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: 02.10.2014 do 12.10.2014

Adres e-mail: zapisy.spc@naszaprzestrzen.org

Formularz zgłoszeniowy

POTWIERDZENIE UDZIAŁU W WARSZTATACH OSOBY ZAKWALIFIKOWANE OTRZYMAJĄ DO DNIA 13.10.2014

W ramach zajęć przewidziane są przerwy kawowe oraz przerwa na posiłek. Posiłek we własnym zakresie.