"Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa"

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

ŚWIAT PRAW CZŁOWIEKA – EDUKACJA NA RZECZ ROZWOJU DIALOGU OBYWATELSKIEGO

Czas trwania: WRZESIEŃ 2014 - GRUDZIEŃ 2014

Naszym celem jest uzupełnienie formalnej oferty edukacyjnej, w obszarze edukacji dotyczącej praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, budowania postaw obywatelskich i kształtowania wrażliwości społecznej. Zabiegamy o podniesienie świadomości dotyczącej tych zagadnień wśród osób zajmujących się edukacją formalna i nieformalną nauczycieli i nauczycielek, edukatorów i edukatorek, działaczy i działaczek organizacji pozarządowych, studentów i studentek kierunków pedagogicznych i edukacyjnych oraz wszystkim osób, dla których ważne są działania na rzecz budowania dialogu obywatelskiego.

Projekt zakłada, że wiedza na temat praw człowieka i budowania społeczeństwa obywatelskiego stanie się bardziej dostępna i użyteczna oraz będzie stanowić inspirację do edukowania młodych ludzi w kierunku tolerancji i umacniania wartości, które leżą u podstaw społeczeństwa obywatelskiego.

Od września do grudnia 2014 zapraszać będziemy na cykl wydarzeń edukacyjnych:

  • Mini szkoła trenerska łącząca metody dramy z elementami socjoterapii (18 godz.)
  • Warsztaty/spotkania z przedstawicielami i przedstawicielkami mniejszości kulturowych na Pomorzu przybliżające ich kulturę, religię i zwyczaje
  • Wirtualny punkt konsultacyjny i czytelnia, gdzie można skorzystać z pomocy merytorycznej i materiałów ułatwiających projektowanie scenariuszy zajęć i warsztatów

KONTAKT

Koordynatorka/Konsultantka merytoryczna: Anna Dukowska – a.dukowska@naszaprzestrzen.org