WIRTUALNY PUNKT KONSULTACYJNY

Dla kogo?:

Punkt został stworzony dla osób działających na gruncie edukacji formalnej i pozaformalnej, które zainteresowane są wsparciem merytorycznym w zakresie edukacji o prawach człowieka. Udzielamy bieżących konsultacji, dzielimy się bazą wiedzy, pomagamy w tworzeniu scenariuszy lekcji i warsztatów. Tutaj będziecie mogły i mogli wymienić się swoimi doświadczeniami i myślami, a także skorzystać z zasobów obszernej czytelni i materiałów dydaktycznych czy wziąć udział w warsztatach dotyczących tematyki prawoczłowieczej.

Zapraszamy do wymiany wiedzy, doświadczeń, myśli, dobrych praktyk - promowania wiedzy o prawach człowieka.

Kontakt:
e-mail: a.dukowska@naszaprzestrzen.org (w tytule maila prosimy o dopisek KONSULTACJE),
Zapraszamy do kontaktu mailowego w indywidualnych sytuacjach możliwe jest umówienie spotkania biurze projektu, ul. Miszewskiego 17/307 (III piętro) Gdańsk - Wrzeszcz

Konsultantka merytoryczna:

Anna Dukowska – prezeska i współzałożycielka Fundacji Nasza Przestrzeń, mgr filozofii, doradczyni zawodowa, od 7 lat udziela się jako trenerka na rzecz praw człowieka. Facylitatorka w projekcie Active Citizens – Aktywna Społeczność British Council i Instytutu Kultury Miejskiej. Koordynatora projektu Świat Praw Człowieka. Uczestniczka wielu szkoleń i projektów obejmujących problematykę prawoczłowieczą. Ukończyła Akademię Trenerów i Trenerek Różnorodności w ramach projektu Galeria Tolerancji, Szkołę Trenerów Młodzieżowych Grupa TROP/ PAM, słuchaczka Szkoły Facylitacji Społecznej organizowanej przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Członkini trójmiejskiej nieformalnej grupy trenerskiej Kaskada.