Dolne Miasto Otwarte

22.06.2010, godz. 16:00
„Dolne Miasto Otwarte”
- podpisanie porozumienia na rzecz rewitalizacji społecznej Dolnego Miasta
„Dolne Miasto Otwarte: na historię - na siebie - na innych” – to misja Partnerstwa na rzecz społecznej rewitalizacji Dolnego Miasta, które zawiązane zostanie 22 czerwca (wtorek) o godz. 16.00 w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”.


Sygnatariuszami Porozumienia na rzecz współpracy partnerskiej w ramach Programu Rewitalizacji Dolnego Miasta „Dolne Miasto Otwarte” będą:

- CARITAS Archidiecezji Gdańskiej,
- Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA,
- Fundacja Kolonia Artystów,
- Fundacja „Nasza Przestrzeń”,
- Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA,
- Fundacja Theatrum Gedanense,
- Gdański Klub Kajakowy „Szpicgat”,
- Gimnazjum nr 9,
- Gmina Miasta Gdańska,
- Klub Wodny „Gdańskie Lwy”,
- Peter Wolkowinski – podmiot gospodarczy,
- Przedszkole nr 46 „Muszelka”,
- Stowarzyszenie Artystyczne Kultywator 3Miejski,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Bliżej Centrum”,
- Szkoła Podstawowa nr 65,
- Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO,
- Zakład Wyrobów Turystycznych – Łukasz Darski,

- Gdańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzykujących Dzieci "Jaś i Małgosia".

Intencją partnerów porozumienia jest wspólne działanie na rzecz rozwoju kapitału społecznego Dolnego Miasta oraz budowania tożsamości lokalnej dzielnicy poprzez współpracę między samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, społecznością lokalną. Wizja Partnerstwa to: Dolne Miasto: turystyczna, rekreacyjna
i kulturalna dzielnica Gdańska przyjazna dla mieszkańców, atrakcyjna dla turystów.

W imieniu Miasta porozumienie podpisze zastępca prezydenta Gdańska Wiesław Bielawski.

miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk Dolne Miasto
czas: 22 czerwca (wtorek), godz. 16.00

 

 
Nr konta fundacji: 64 1940 1076 3081 0176 0000 0000