Rozmowa z Kobietami OK

Na  portalu www.trojmiasto.pl został zamieszczony artykuł prezentujący dorobek członkiń Fundacji Nasza Przestrzeń w zakresie realizowanego przez nie projektu KOBIETY OK.

http://zdrowie.trojmiasto.pl/Moda-obiektywnie-pozytywna-Rozmowa-z-Kobietami-OK-n54422.html

 
Zakończenie projektu Świat Praw Człowieka

Świat praw człowieka

Punkt konsultacyjny z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, sześć warsztatów specjalistycznych, kurs trenerski, wydarzenia kulturalne oraz zsieciowanie trójmiejskich organizacji zajmujących się edukacją prawnoczłowieczą. Tak w największym skrócie wygląda bilans trwającego zaledwie od roku projektu Świat Praw Człowieka zainicjowanego przez naszą fundację.

Projekt zakładał wzmocnienie zarówno formalnej jak i nieformalnej edukacji antydyskryminacyjnej na Pomorzu. Osoby, nauczyciele, nauczycielki, pedagodzy i pedagożki pracujący w szkołach, jak i nieformalni edukatorzy i edukatorki mogli dzwonić, pisać, a raz w miesiącu spotykać się osobiście, w celu otrzymania wskazówek, jak przeprowadzić zajęcia z edukacji praw człowieka. Otrzymywali oni zarówno porady jak i gotowe scenariusze zajęć i materiały edukacyjne np. filmy, poruszające tematykę prawnoczłowieczą w dostosowanej do danego wieku formie.

Projektowi towarzyszyły też profesjonalne warsztaty tematyczne dla edukatorów i edukatorek poruszające następujące tematy:

- homoseksualność,

- płeć kulturowa,

- niepełnosprawność, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności psychicznej,

- feminizm i projekty herstoryczne,

- rasizm i stosowanie języka wrażliwego,

- transeksualność,

- ekologia.

Zajęcia te prowadzili najlepsi specjaliści i specjalistki z całej Polski jak choćby Anna Czerwińska  z warszawskiej Fundacji Feminoteka, Margaret Amaka Ohia zajmująca się w ramach studiów doktoranckich na Uniwersytecie Wrocławskim rasizmem w języku oraz członkinie fundacji Trans-fuzja. Każdy z warsztatów trwał jeden dzień szkoleniowy. -  - Edukacja formalna w naszym kraju i regionie nie obejmuje obszaru edukacji antydyskryminacyjnej. Dlatego często wiedza osób zajmujących się tą tematyką  jest wyrywkowa. – mówi Barbara Borowiak, jedna z trenerek prowadzących zajęcia oraz prezeska fundacji Centrum Zmiany Społecznej. - Świat Praw Człowieka pozwolił uporządkować tę wiedzę i pokazać standard edukacji antydyskryminacyjnej. Poza tym na uwagę zasługuje kompleksowość projektu i szeroka perspektywa. Szczególnie warsztaty specjalistyczne były tego przykładem, oferując zajęcia z ekologii i zrównoważonego rozwoju w kontekście praw człowieka.

Trzecim komponentem projektu była mini-szkoła trenerska.  - Pracując na Pomorzu w zakresie praw człowieka zauważyliśmy, że w regionie działa wielu trenerów i trenerek, ale bardzo często są to osoby po dwu-trzydniowych kursach, które „wysyłane” są do szkół praktycznie bez przygotowania. Prowadzą tam trudne, też dla nich, emocjonalnie zajęcia z praw człowieka – mówi Anna Dukowska z Fundacji Nasza Przestrzeń, trenerka i koordynatorka projektu. - Takie osoby, które nie znają zasad zarządzania emocjami, procesu grupowego, pracy z oporem czy chociażby właściwej autoprezentacji, mimo dobrych chęci,  wypalają się zawodowo i odchodzą, nie zawsze mając później dobre zdanie o edukacji antydyskryminacyjnej, młodzieży, zwłaszcza szkolnej, swoich organizacjach i własnych umiejętnościach. Dlatego postanowiliśmy je wzmocnić naszym skromnym kursem.

Mini-szkoła składała się z trzech dwudniowych warsztatów tematycznych:

- komunikacja i praca z emocjami,

- konstruowanie zajęć i metody pracy z grupą,

- specyfika treningu antydyskryminacyjnego i zasady etyczne trenera/ki.

- Była to dla mnie dobra okazja, żeby dużo się nauczyć i w kwestii warsztatowej i o sobie w zakresie dyskryminacji – mówi Marta Tymińska, uczestniczka kursu, edukatorka seksualna i równościowa. - Dało mi to większe poczucie kompetencji i wgląd we własną pracę.

W szkole wzięło udział 14 osób z Pomorza w zróżnicowanym wieku, które zajmują się edukacją, doradztwem, zarówno formalnym jak i nieformalnym. Chętnych było trzy razy więcej niż mogła liczyć grupa. Każda z osób, które wzięły udział w kursie na zaliczenie przeprowadziło warsztat dla swojej społeczności. Po warsztatach osoby prowadzące miały możliwość uczestniczenia w superwizji. - Mamy nadzieję, że absolwentki szkoły pozostaną z nami, będą korzystać z punktu konsultacyjnego i koleżeńskich superwizji – mówi Anna Dukowska.

W ramach projektu odbyły się też wydarzenia kulturalne: projekcja filmu „Powstanie w bluzce w kwiatki” na temat herstorii Powstania Warszawskiego oraz dwie promocje książki „Napastowanie seksualne głupia zabawa czy poważna sprawa” Anny Wołosik i Ewy Majewskiej.

Wartością dodaną projektu było zaś zsieciowanie nie tylko projektujących go organizacji, ale też kilkunastu organizacji zajmujących się tematyką prawnoczłowieczą i wyrównywaniem szans na Pomorzu. Osoby związane z projektem prowadziły też wspólnie cykl zajęć antydyskryminacyjnych i równościowych dla dzieci i młodzieży w domu sąsiedzkim Gościnna Przystań na gdańskiej Oruni oraz w LKW Gallery Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” na Dolnym Mieście oraz w kilku zapraszających je szkołach. - Naprawdę dużo się przez ten rok nauczyłam – dzieli się refleksją Anna Miler, jedna z uczestniczek i organizatorek. - Bardzo ważne jest dla mnie siecowanie i wzajemne poznanie organizacji oraz punkt konsultacyjny. Gdy będę miała pytania lub wątpliwości, teraz wiem, gdzie mam się udać.

Więcej o projekcie http://naszaprzestrzen.org/spc/

Ania Urbańczyk

 
Active Citizens

 

Informujemy, że Anna Dukowska (Fundacja Nasza Przestrzeń) i Barbara Borowiak (Centrum Zmiany Społecznej) zostały facylitatorkami w projekcie Active Citizens

Miło nam poinformować, że w Gdańsku i Metropolii będzie realizowana druga edycja międzynarodowego projektu Active Citizens – Aktywna Społeczność przygotowanego przez British Council (www.britishcouncil.pl) i Instytucję kultury Gdańsk 2016 (www.gdansk2016.eu).

Active Citizens to projekt, którego celem jest aktywizowanie społeczności lokalnych i wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Program jest skierowany przede wszystkim do aktywistów i aktywistek, członków i członkiń struktur młodzieżowych, organizacji kobiecych, kulturalnych, społecznych, grup religijnych/mniejszościowych, jak również organów samorządowych.

Na projekt składają się trzy elementy – szkolenia (6 dni w roku), konkurs projektów międzynarodowa wymiana dobrych praktyk. Dzięki tym doświadczeniom uczestnicy i uczestniczki programu z Pomorza, staną się mentorami i mentorkami metod aktywizacji społeczności i przeciwdziałania wykluczeniu. Ich zadaniem będzie przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności swoim społecznościom oraz organizacjom macierzystym, promowanie i wspieranie aktywnych działań obywatelskich w swoich regionach, jak również uczestnictwo w inicjatywach globalnych.

Active Citizens to międzynarodowy projekt British Council prowadzony jednocześnie w ponad 30 krajach w Europie i na świecie. Mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocuje partnerstwami międzynarodowymi.

Patronat honorowy nad projektem Active Citizens w Polsce objęła Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak.

Chcielibyśmy zaprosić członkinie i członków / pracowniczki i pracowników Państwa instytucji / organizacji/grupy nieformalnej do udziału w programie Active Citizens – Aktywna Społeczność.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej http://www.britishcouncil.org/pl/poland-active-citizens.htm. Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o Active Citizens wśród członków i członkiń Państwa organizacji / instytucji.

 

 

 
Koncert totalny grupy "a może"

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Fundacja "Sprawni Inaczej" wraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku zaprosili członków i sympatyków Fundacji Nasza Przestrzeń na niezwykłe wydarzenie artystyczne pt. "Malowanie muzyki". Impreza odbędzie się 7 grudnia (środa), o godzinie 18.00 w CKU przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku (obok Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego). Wstęp wolny. Widowisko będzie połączeniem działań muzycznych, plastycznych oraz multimedialnych z udziałem osób niepełnosprawnych, wolontariuszy europejskich,  zaproszonych gości i artystów, którzy swoją wyobraźnią, kreatywnością uświetnią to wydarzenie. Aktywny udział w działaniach plastycznych wezmą również zaproszone organizacje m.in.: Fundacja Nasza Przestrzeń, Regionalne Centrum Wolontariatu, Nowy Port Sztuki i Fundacja "Dr Clown".

 
Projekt ,,Kobiety OK,,

Projekt ,,Kobiety OK,, powstał z połączenia działań dwóch kobiet Oli Romanowskiej i Katarzyny Rajczyk-Bauć hobbystycznie zajmujących się projektowaniem, rękodziełem i stylizacją.
Ola projektuje i wykonuje ubrania z dzianiny na drutach i szydełku, Katarzyna zajmuje się filcem.
Obie kobiety zawsze miały potrzebę zmieniania rzeczy, przerabiania, projektowania czegoś nowego i ciekawego oraz zestawiania ze sobą różnych elementów ubioru.
Współpraca rozpoczęła się od wzajemnego podziwu dla pracy i osoby, ochoty na połączenie ze sobą tych odmiennych technik rękodzieła.
Tak powstał ich pierwszy kameralny pokaz. Następnie zaprezentowały kolekcję na Sopot Fashion Days w Strefie Off.
Zaczęły się wzajemnie inspirować, znalazły świetną zabawę w tworzeniu rzeczy dobrze się ze sobą komponujących.
Zaplanowały dalsze wspólne działania. Katarzyna ukończyła warsztaty w Pracowni na Kaszubach, zaczęła prząść wełnę, którą wykorzystały do stworzenia serii ,,czapolągów,, Oli z szalami Katarzyny. Dziewczyny wymieniają się materiałami : w filcu pojawia się włóczka, zwykle służąca do tworzenia dzianiny, a w dzianinie refleksy z surowej wełny czesankowej. Wyszukują i wplatają kobiece elementy takie jak koronki, tiul, organza, cekiny i połyskliwa angelina. Owoce wspólnej pracy zaprezentowały na Collective Design. Ola i Katarzyna jako kobiety światopoglądowo i aktywnie zaangażowane w promowanie i rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego postanowiły rozwijać projekt na tym obszarze. Organizują pokazy uliczne, happeningi, aktywizują kobiety do działań, podejmują współpracę.
W projekcie ,,Kobiety OK,, najprzyjemniejsze jest to, że każde wspólne działanie rodzi serię nowych pomysłów na kontynuację i ochotę do pracy.

www.olaromanowska.art.pl.
www.wonderfulfilc.pl

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 następna > ostatnia >>

Nr konta fundacji: 64 1940 1076 3081 0176 0000 0000